WINDOWS ORTAMINDA GITLAB KULLANIMI

ADIM 1 :

Git For Windows adresinden dosyamızı indirelim ve SSH Key oluşturalım, ED25519 veya RSA kullanılabilir. (“name@company.com” alanına aynı şekilde tırnak içinde mail adresinizi yazın.

ssh-keygen –t ed25519 –C “name@company.com”

veya

ssh-keygen –o –t rsa –b 4096 –C “name@company.com”

oluşturulan dosyanın kayıt yolunu isteyecek, Enter’a basın geçin, sonrasında bir şifre isteyecektir 2 defa Enter’a basarak geçin. (Şifre oluşturmak isterseniz tabi şifre yazın :)

ADIM 2:

C:\Users\yourname\.ssh\id_ed25519.pub veya id_rsa.pub dosyasını notepad ile açın. İçeriği kopyalayıp, Gitlab’da sağ üstte profile tıklanınca Setting altında SSH Keys menüsüne tıklayıp, yapıştırın ve ekleyin.

ADIM 3 :

Kendimizi Git’e tanıtıyoruz. Buradan sonra ister Git-Bash’de kullanabilirsiniz, isterseniz alıştığınız Windows komut satırı olan cmd komutunuda.

git config --global user.name “Ad Soyad”
git config --global user.email “name@company.com”

ADIM 4:

Bilgisayarınızda bulunan projenizi Gitlab’a yüklemek için;

Gitlab’da üye olurken oluşan grubunuzun altında bir proje oluşturun ve sonra bilgisayarınızdan projenizin olduğu dizinde bu komutları çalıştırın

cd proje_adi
git init
git remote add origin git@gitlab.com:grup_adi/proje_adi.git
git add .
git commit –m “açıklama”
git push –u origin master

Bu en basit haliyle bir anlatım olsun istedim. Kullandığınız kod editör terminal ekranından da projenizi gitlab ile kullanabilirsiniz.

--

--

https://www.linkedin.com/in/kenanaltun/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store